Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

Lokalowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonych  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy, stanowiących własność Gminy Olkusz.

 

                                                                 

L.p

Nr KW

Nr działki/

powierzchnia

Udział

Pow. mieszkania /piwnicy

Opis nieruchomości

 w Olkuszu

 ( ulica:)

Cena lokalu

Cena gruntu

     w zł. 

 

Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego.

 

1.

 

KR1O/00046078/5

 

3351/1 i 3351/3 o łącz. pow.

 1802m2

 

0,0144

 

m. 24,55m2

piw. 5,16 m2

 

ul. Al. 1000lecia 5/32

 

    93 968,00

      2 669,00

 

 

Zabudowa wielorodzinna

 

2.

 

KR1O/00026151/5

 

1931/10 o pow.

 986m2

 

0,0352

 

m. 51,96m2

piw. 4,95m2

 

ul. Skalska 18/15

 

  169 923,00

     6 659,00

 

 

Zabudowa wielorodzinna

 

 

Termin składania wniosków w sprawie nabycia w/w nieruchomości lokalowej przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 28.01.2022r.