Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

W ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, Gmina Olkusz pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 124 660,00 zł (na podstawie umowy zawartej w dniu 26.11.2021 r.). Środki te przeznaczono na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego w miejscowości Witeradów, Gmina Olkusz”, którego łączna wartość wyniosła 453 628,74 zł. Inwestycję zrealizowano na terenie przyszkolnym w miejscowości Witeradów. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego z 60 m bieżnią, w skład którego wchodzą: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 36x18 m; dwa boiska do koszykówki; boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18x9 m. W ramach umowy zawartej z Wykonawcą zadania: przygotowano teren pod inwestycję wykonano nawierzchnię i ogrodzenie, zamontowano urządzenia sportowo – rekreacyjne do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej, zamontowano oświetlenie i tablicę informacyjną oraz przeprowadzono prace wykończeniowe. Dzięki realizacji zadania powstał bezpieczny obiekt – boisko wielofunkcyjne, który umożliwi rozwój pasji i potencjału sportowego uczniów i mieszkańców Witeradowa. Boisko jest ogólnodostępne i bezpłatne dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. W godzinach prowadzenia zajęć lekcyjnych, obiekt będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz  międzyszkolnych rozgrywek sportowych. Boisko posłuży również najmłodszym dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w szkole, dla których będą organizowane gry i zabawy ruchowe kształcące umiejętności sprawnościowe na tym poziomie rozwoju fizycznego. Ponadto będzie miejscem realizacji imprez szkolnych, np. dni otwartych szkoły, turniej ruchu drogowego.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS"