Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w części diagnostycznej.

Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 14 stycznia 2022 r. w formie zbierania uwag za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie podmiotowej Gminy Olkusz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Strategia Rozwoju”). Formularz zgłaszania uwag był także dostępny do pobrania w postaci papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (Rynek 1, 32-300 Olkusz) na dzienniku podawczym. Wypełnione formularze można było dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz), a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy w godzinach pracy Urzędu.

Celem ankiety konsultacyjnej było umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu strategii w części diagnostycznej.

Wpłynęły 3 uwagi w wersji papierowej. Wykaz zgłoszonych uwag w załączeniu.

 

 

Załączniki

WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO KONSULTACJI PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGII ROZWOJU GMINY OLKUSZ 2023-2033 W CZĘŚCI DIAGNOSTYCZNEJ