Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XII edycji konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z upadkami osób w gospodarstwie rolnym oraz ukazywać bezpieczne zachowania na terenie obejścia, które ograniczają ich ryzyko. Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać dwuwymiarową pracę plastyczną w formacie A3,  w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu określa regulamin opublikowany na stronie internetowej: www.krus.gov.pl