Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Cztery ciekawe projekty dotyczących działań kulturalnych zrealizują w tym roku organizacje pozarządowe z terenu Miasta i Gminy Olkusz dzięki wsparciu w ramach konkursu „Mecenat Małopolski” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Największą dotację, czyli 20.000 zł otrzymało Stowarzyszenie na rzecz historycznych organów Hansa Hummla w Olkuszu. Dzięki dotacji stowarzyszenie będzie mogło zorganizować Letni Festiwal Organowy  "Organy Srebrnego Miasta 2022" oraz XXIII Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Olkuszu. Są to wydarzenia,  które na stałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń kulturalnych nie tylko w skali naszego miasta, ale także całej Małopolski. Stowarzyszenie „Zederman" otrzymało wsparcie w wysokości 17.000 zł na realizację projektu »Z tradycją w przyszłość«. Z kolei Olkuskie Stowarzyszenie PROGRES otrzymało kwotę 15.000 zł na realizację zadania o nazwie "Śladami Piłsudskiego — korzenie".  Stowarzyszenie "Zamek Rabsztyn" otrzymało 10.000 zł na organizację pleneru i konkursu plastycznego "Zamek Rabsztyn w sztuce".

Festiwal organowy
Fot. XXII Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej

Niestety nie otrzymało dotacji olkuskie Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej "Wszyscy dla wszystkich", które chciało zrealizować projekt pt. „A to Polska właśnie… Cykl warsztatów na bazie podań, legend i literatury klasycznej”.

Do konkursu „Mecenat Małopolski” zostało zgłoszone 476 ofert nadesłanych przez organizacje pozarządowe z całej Małopolski. Ostatecznie, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, wybrano 239 najciekawszych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, które otrzymały dofinansowanie. Środki w kwocie ponad 3,8 mln zł pozwolą na realizację różnorodnych wydarzeń m.in. festiwali, koncertów, spektakli, widowisk historycznych, wystaw i konkursów.