Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

26 kwietnia 2022 roku, godz. 15:30

Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Olkusz

32-300 Olkusz, Rynek 1

 

 

1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – informacja.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/410/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego (hotel z pomieszczeniami usługowymi w parterze) z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią handlową w parterze oraz miejscami parkingowymi” na działkach nr 775/26, 775/37, 775/39, 775/59 w Olkuszu.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 66 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Mikołowskiej 40 w Katowicach oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego (garażu).

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole – Sołectwo Zimnodół”.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w Krakowie na realizację zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację zadania polegającego na budowie ciągu pieszo – rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w miejscowości Żurada do skrzyżowania typu rondo DW 791 znajdującego się przy ul.29 Listopada
w Olkuszu.”

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację programu zdrowotnego i zadania z zakresu zdrowia publicznego.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

18. Wolne wnioski.

 

19. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.