Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dobiegły końca prace, polegające na przebudowie ul. Chopina. Nierówną i już zniszczoną nawierzchnię asfaltową zastąpiła estetyczna i bezpieczna nawierzchnia z kostki. Wartość inwestycji to blisko 585 tys. złotych. 

- Mimo trudnej sytuacji finansowej, rosnących cen usług i mediów, wykonujemy zaplanowane prace, wiedząc, jak bardzo są one ważne dla Mieszkańców. Na wiele z nich pozyskujemy dofinansowanie z zewnątrz, natomiast są i takie, które wykonywane są w całości z budżetu Gminy Olkusz. Tak jest w tym przypadku. Ulica Chopina całkowicie zmieniła swój charakter i dziś jest ślicznym traktem – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Odbiór Chopina

Przebudowa ul. Chopina polegała przede wszystkim na wykonaniu niezbędnych prac geodezyjnych, rozbiórce istniejącej nawierzchni asfaltowej, podbudowy i krawężników betonowych, budowie kanalizacji deszczowej, wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego, ułożeniu krawężników na ławie betonowej, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej i zabezpieczeniu sieci energetycznej.

Odbiór Chopina

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „GAMEX” Grzegorz Żurek. Wartość umowy wyniosła dokładnie 584.949,00 zł. Remont został objęty 8-letnią gwarancją.