Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 09.05.2022r.

do dnia 29.05.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działki nr 368/1, nr 368/2 o łącznej pow. 3021m2 położone w Olkuszu przy ul. Podrgabie z przeznaczeniem pod udostępnienie nieruchomości pozostającej w posiadaniu Gminy Olkusz w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości: 123,00 zł brutto - płatne jednorazowo po zawarciu umowy dzierżawy;

- część działki nr 5061 o pow. 60m2 położonej w Olkuszu przy Al. 1000 lecia z przeznaczeniem pod działalność handlową oraz zieleń ozdobną na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za działalność:4,50zł/m2 (tj. 83,03zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie  do 10 dnia każdego miesiąca z góry; za zieleń:1,60zł/m2 (tj. 88,56zł brutto). Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- części działki nr 5489/6 o pow. 370m2 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej pod ogród warzywno - owocowy (działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

 

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o najem/dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.