Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dobiegła końca tegoroczna edycja akcji, polegającej na okazaniu wspólnej troski o estetykę najbliższej okolicy. Z lasów, wspólnych skwerów, czy z kanałów rzecznych Baby i Witeradówki zebrano blisko 1,5 tony odpadów, które zostały już zebrane. W akcję włączyło się wielu mieszkańców oraz lokalnych instytucji. 

- Bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy już w marcu przystąpili do naszej corocznej inicjatywy Czysty Olkusz – Wspólna Sprawa. Nie tylko wspólnie znacząco poprawiliśmy estetykę miejsc publicznych, ale także uczymy się wzajemnie troski i współodpowiedzialności za miejsca, w których tak bardzo lubimy spędzać czas. Niestety – nadal wielu osobom łatwiej jest wyrzucić zużyte opakowanie czy butelkę pod nogi, niż zabrać do najbliższego kosza. Mam jednak nadzieję, że gdy będziemy dawać dobry przykład, wówczas wyprzemy te złe nawyki – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Czysty Olkusz

Akcja rozpoczęła się pod koniec marca. Gmina Olkusz zapewniła wszystkim chętnym zorganizowanym grupom bezpłatne rękawiczki oraz odbiór zgromadzonych odpadów. Finał nastąpił w czasie wspólnego spotkania 19 maja 2022 roku. Do akcji włączyli się przedstawiciele Mieszkańców, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Nadleśnictwa Olkusz, Wód Polskich, Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA, firmy Karolinex Recykling, sołectwa Bogucin Mały, Klubu Sportowego Flika, Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i olkuskiego Sanepidu.

Czysty Olkusz

Zebrano łącznie blisko 1,5 tony odpadów, które – na zlecenie Gminy Olkusz – zostały już zebrane. Koszt utylizacji odpadów to 5 759,24 zł.

Baba