Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIK  PRZETARGU

 

1. W dniu 31.05.2022r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został

II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Przedmiotem przetargu objęto niezabudowaną nieruchomość składającą się działek: nr 5096/10 o pow. 1,0779 ha, nr 5096/6 o pow. 0,8394 ha, nr 5083/5 o pow. 0,0020 ha, - o łącznej powierzchni: 1,9193ha położoną w Olkuszu w rejonie drogi krajowej nr 94 i ul. Rabsztyńskiej w pobliżu centrum miasta. Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą nr: KR1O/00035288/0.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła: 5 200 000,00zł. (pięć milionów dwieście tysięcy złotych)

 

3. Na przedmiotowy przetarg wadium w wymaganej wysokości: 1 040 000,00zł. nie zostało wpłacone.

 

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.