Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 20.06.2022 r. do 10.07.2022 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 3376 obręb Olkusz w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz wody,

- działki nr ew. gr. 180, 185/1, 152/6, 151/12, 149/4 obręb Rabsztyn w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: telekomunikacyjna linia napowietrzna światłowodowa,

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 800-1600 (pn), 700-1500 (wt - pt) - pok. nr 308 lub pod numerem telefonu  32 626-01-58.