Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”.

Organizacje pozarządowe od lat udowadniają, że praca na rzecz innych i dobra wspólnego ma ogromny sens. Na co dzień pomagają potrzebującym, działają w różnych obszarach, realizują ciekawe inicjatywy i ważne projekty. Wspólnie doceńmy po raz kolejny najlepsze małopolskie organizacje z naszego regionu, bo w ten sposób możemy im podziękować za ich codzienny wysiłek oraz pracę na rzecz mieszkańców Małopolski!

W 2022 roku Nagroda zostanie wręczona w następujących kategoriach:

  1. Polityka Społeczna
  2. Kultura i Tożsamość Regionalna
  3. Edukacja, Społeczeństwo Obywatelskie i Zrównoważony Rozwój
  4. Sport, Turystyka, Ekologia
  5. Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa

Spośród wszystkich laureatów zostanie wybrany LIDER POZARZĄDOWEJ MAŁOPOLSKI KRYSZTAŁY SOLI 2022, który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 000,00 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Nagrody „Kryształy Soli” upływa w dniu 29 lipca 2022 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 121, 12 61 60 982.