Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 04.07.2022r. do dnia 24.07.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

- część działki nr 2115/29 o pow. 237m2 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod plac manewrowy o pow. 200m2, parking o pow. 28m2 oraz magazyn o pow. 9m2 (teren zajmowany na podstawie obowiązującej umowy dzierżawy i najmu) na okres 3 lat. Stawka czynszu za parking w wysokości 0,60zł/m2 netto - ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r., natomiast czynsz za magazyn w wysokości 2,90zł/m2 netto oraz za plac manewrowy w wysokości 2,80zł/m2 netto ustalony został na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu nr 0050.2554.2022 z 15.06.2022r. Termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 2115/29 o pow. 665m2 położonej w Olkuszu przy ul. 29 Listopada z przeznaczeniem pod ogród warzywny oraz pod garaż o pow. 35m2 - na okres do 3 lat (działka zajmowana bezumownie). Stawka czynszu zgodnie z  Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości za ogród do 500m2 -  60,00zł, powyżej 500m2 do 1500m2 – 70,00 zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry oraz za garaż w wysokości 1,00zł/m2 netto z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry ;

- część działki nr 404 o pow. 10m2 położonej w Witeradowie z przeznaczeniem pod ustawienie paczkomatu na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.2555.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 15.06.2022r.  w wysokości 300,00zł netto (tj. 369zł brutto) z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.