Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz przeznaczonej do dzierżawy

  1. Księga Wieczysta - KR1O/68525/4
  2. Nr działki -  5559
  3. Powierzchnia - 7mb 2,69m2
  4. Położenie nieruchomości - Olkusz 
  5. Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania - pod urządzenie infrastruktury technicznej
  6. Czas trwania umowy - 3 lata
  7. Forma oddania nieruchomości - dzierżawa
  8. Stawka czynszu i termin wnoszenia opłat -

Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.2556.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 15.06 2022 r. w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat cz. działki nr 5559 poł. w Olkuszu, stanowiącej własność Gminy Olkusz: 479,00zł netto (tj. 589,17zł brutto). Termin  wnoszenia opłat: rocznie: do 31-go marca każdego roku z góry

  1. Zasady aktualizacji opłat - Na podstawie  Zarządzenia Burmistrza.