Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Niemal każde większe opady deszczu dla mieszkańców Bogucina Małego zmieniają się w koszmar. Występujące podtopienia to nie tylko realne zagrożenie dla życiowego dorobku wielu osób, których posesje graniczą z wymagającą remontu drogą powiatową, ale także duże niebezpieczeństwo dla pieszych i zmotoryzowanych użytkowników drogi. Dostrzegając te problemy burmistrz Roman Piaśnik wyraził gotowość przekazania Powiatowi Olkuskiemu 500 tys. złotych na kapitalny remont drogi powiatowej 1092K.

- W ostatnim czasie w miejscowości Bogucin Mały w pasie przedmiotowej drogi występowały podtopienia, stanowiące realne zagrożenie bezpieczeństwa Mieszkańców oraz kierowców. Ponadto, z uwagi na stan drogi powiatowej 1108K i dalej 1095K oraz brak oświetlenia DW791 poza granicami Olkusza i często występującą niedrożnością tej drogi w okresie zimowym, droga 1092K jest jedyną realną alternatywą dla kierowców podróżujących między gminami Klucze oraz Olkusz – uzasadnia burmistrz Roman Piaśnik w oficjalnej korespondencji kierowanej do władz Powiatu Olkuskiego.

Podtopienie

To niejedyne wsparcie, jakiego Gmina Olkusz w ostatnim czasie udzieliła w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, łączących Olkusz z Gminą Klucze. Gmina Olkusz przekazała już w ubiegłym roku Powiatowi 220 tys. złotych na przebudowę części drogi 1092K, prowadzącej do Bogucina Małego i dalej – do Bogucina Dużego w Gminie Klucze. Co więcej, w latach ubiegłych Powiat Olkuski otrzymał od Gminy Olkusz wsparcie w łącznej wysokości 800 tys. złotych na realizację prac w obrębie ul. Długiej w ciągu drogi powiatowej 1091K.

Zasadność przebudowy drogi powiatowej 1092K w Bogucinie Małym potwierdzają nie tylko ostatnie gwałtowne ulewy, w wyniku których Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Droga od lat jest w złym stanie technicznym, a kierowcy są zmuszani do wykonywania nagłych manewrów, celem ominięcia największych uszkodzeń w nawierzchni, co stwarza dodatkowe zagrożenie.

Podtopienie

- Mimo trudnej sytuacji finansowej związanej z trwającą wojną w Ukrainie, pandemią i inflacją, a także wielu bieżących potrzeb w zakresie przebudowy dróg gminnych, już dziś publicznie deklaruję pomoc w wysokości 500 tys. złotych na przebudowę drogi powiatowej 1092K. Mieszkańcy Bogucina Małego muszą mieć pewność, że ich obawy, tak bardzo nasilające się w mijających miesiącach, są rozumiane – podsumowuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Niezależnie od intencji burmistrza, inicjatorem prac w Bogucinie Małym może być jedynie administrator drogi, czyli Powiat Olkuski, który powinien dokonać montażu finansowego inwestycji. Oprócz deklaracji wsparcia od Gminy Olkusz istnieją również inne możliwości pozyskania niezbędnych funduszy – od poszukiwania oszczędności, po starania o dofinansowanie zewnętrzne. Z pewnością na pozytywne i pilne działania liczą w tej chwili Mieszkańcy Bogucina Małego.