Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 01.08.2022 r. do 21.08.2022 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działki nr ew. gr. 1861/6, 1862/4, 1864/1, 1865/1, 1866/1, 1947/1, 1948/1, 1950/1, 1951/1, 1952/1, 1953/1, 1954/1, 1955/1, 1956/1, 1957/1, 1958/1, 1959/1,1960/1, 1961/5 obręb Olkusz w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: linia kablowa SN i nN,

- działki nr ew. gr. 5174, 5175, 1067/1, 1085/3 obręb Olkusz w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: linia kablowa SN.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym   w godz. 800-1600 (pn), 700-1500 (wt - pt) - pok. nr 308 lub pod numerem telefonu  (032) 626-01-58.