Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

INFORMACJA O II TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2022 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu i hodowli bydła.  

 

Wnioski dostępne:

 1) na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umigolkusz w zakładce Podatki,     

2) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1.

 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:                               

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. za okres od                  1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok,

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 

Wnioski o zwrot podatku można złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 lub przesłać pocztą na adres urzędu z zachowaniem terminu nadania pisma u operatora pocztowego.

 

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Podatków i Opłat, tel. (32) 626-01-92, a w celu usprawnienia załatwienia sprawy uprasza się o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu do kontaktu.