Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Do 31 sierpnia 2022 roku można zgłaszać kandydatów do piątej edycji międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.  Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez Samorząd Województwa Małopolskiego osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi. 

Stanowi nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina – Jana Pawła II, którego niepodważalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska oraz podkreślenia jej tożsamości na arenie międzynarodowej.

Nagroda została ustanowiona również dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Krakowie w 2016 r.  Laureatką pierwszej edycji Nagrody Veritatis Splendor w 2016 roku została siostra Rosemary Nyirumbe. Należącą do Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa zakonnicę doceniono za niestrudzone krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu i wzajemnego poszanowania.

Druga edycja Nagrody miała miejsce w 2018 roku. Jej Laureatem został ksiądz Mieczysław Puzewicz, doceniony za krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, naukę dialogu i wzajemnego poszanowania między ludźmi, które są wcielane w życie dzięki nieszablonowym projektom.

W 2020 roku Nagrodę otrzymał Szpital Uniwersytecki w Krakowie w szczególności za leczenie pacjentów z COVID-19 podczas pandemii jako szpital jednoimienny oraz równocześnie jako szpital „zwykły” co wiązało się z wielkim zaangażowaniem pracowników szpitala. Nagrodę w IV edycji Kapitała przyznała Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakwie.Hospicjum św. Łazarza od 40 lat niesie wszechstronną i specjalistyczną pomoc nieuleczalnie chorym na ostatnim etapie ich życia.

Laureat lub Laureaci Nagrody wybierani są corocznie przez Kapitułę Nagrody Veritatis Splendor, pula Nagród w danej edycji wynosi 390 000 zł a do nagrody dołączony jest okolicznościowy emblemat.

Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody upływa 31 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56, 30-017 Kraków w godzinach 8:00 – 16:00 lub za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament KD ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków  z dopiskiem „Nagroda Veritatis Splendor” 

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

Regulamin, RODO oraz karta zgłoszenia na stronie: https://idmjp2.pl/index.php/pl/2496-v-edycja-miedzynarodowej-nagrody-im-jana-pawla-ii-veritatis-splendor