Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 16.08.2022r. do dnia 05.09.2022r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- część działki nr 1789/2 o pow. 500m2 położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej z przeznaczeniem pod zieleń na okres 3 lat (brak zgody na grodzenie działki). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r.  w wysokości 0,70zł/m2 netto (tj. 430,50zł brutto). Termin wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 603/3 o pow. 65m2 położonej w Olkuszu przy ul. Gwarków z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą - na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 4,50zł/m2  netto (tj. 359,78zł brutto) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry.

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane również w przypadku ustalenia warunków przetargu.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.