Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały Nr LVI/798/22 z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gmin Lipnicy Wielkiej, Wieliczki, Koniuszy, Olkusza, Starego Sącza i Chełmka z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1183/22 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminami z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Zakres rzeczowy planowany do realizacji:

  • Roboty wewnętrzne (roboty rozbiórkowe elementów betonowych zbrojonych, rozebranie podbudowy betonowej, roboty ziemne,
  • Roboty wewnętrzne – posadzki (podłoże z materiałów sypkich, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej, płyty fundamentowe żelbetowe),
  • Przedłużenie drzwi, montaż nagrzewnicy, montaż barierki,
  • Wjazd do garażu (rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, roboty ziemne, nakłady uzupełniające, podbudowa z kruszyw, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych).

 

Realizacja wnioskowanych prac w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach docelowo znacznie poprawi warunki socjalno – bytowe strażaków – ratowników, po powrocie z akcji ratowniczo gaśniczych oraz zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Całkowity koszt zadania: 80 000,01 zł

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich w 2022 r.”