Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Informacja o jakości wody

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.) Roman Piaśnik - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że woda przeznaczona do spożycia z wodociągu publicznego Nowy System Zaopatrzenia Olkusz, zaopatrującego w wodę Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. - spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)