Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

1. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działek o numerach:

- działka nr 4949/5 o powierzchni 30m2 wraz z działką nr 4949/7 o powierzchni 115m2 - łącznie 145m2,

położona w Olkuszu przy ul. Zielonej, w pośredniej strefie miasta.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej od ul. Rabsztyńskiej (instalacje elektryczna i wodociągowa od ulicy).

Szerokość nieruchomości uniemożliwia swobodną zabudowę.

Działka porośnięta drzewami i krzewami. Otoczenie stanowią tereny zabudowane. W dalszym otoczeniu domy mieszkalne i centrum handlowe. Dojazd do nieruchomości  bezpośrednio z drogi publicznej.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr  XXX/336/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29.09.2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 419 z 15.12.2004r poz. 4803) działki nrnr  4949/5 i 4949/7 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: „C4UC” – opisanym jako: „Tereny usług komercyjnych”.

Nieruchomość wolna od obciążeń.

3. Księga wieczysta nr: KR1O/00034892/0

4. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

5. Cena nieruchomości netto wynosi: 34 800,00zł.( słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych).

6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 16.12.2022r.