Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił w tym roku nowy program "Ciepłe Mieszkanie". Celem programu jest poprawa jakości powietrza przez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej indywidualnych mieszkań, które znajdują się w budynkach wielorodzinnych i posiadają własne źródło ciepła.

Program będzie realizowany do 2025 r. i kierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, planujących uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła zasilanego węglem na inne źródło ciepła np. pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, dodatkowo mogą być wykonane instalacja c.o. i c.w.u.; wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, wymiana stolarki okiennej bądź drzwiowej (drzwi zewnętrzne).

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu właściciela lokalu lub osób w jego gospodarstwie domowym i kształtuje się na poziomie:

- podstawowym: dochód roczny wnioskodawcy nieprzekraczający  kwoty 120 000 zł ( dofinansowanie do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł)

- podwyższonym: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego :1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym; 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym ( dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł)

- najwyższym: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym ( dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 000 zł).

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci!

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie wstępnej deklaracji o zamiarze przystąpienia do programu zamieszczonej na stronie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz i dostarczenie jej na dziennik podawczy lub do pokoju 334.  Informacje o programie  można uzyskać pod numerem telefonu 32 6260184.

 

Deklaracja - budynki wielorodzinne