Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Olkuszu, olkuscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o wstąpieniu Miasta i Gminy Olkusz do Związku Gmin Jurajskich. Oznacza to powrót Srebrnego Miasta do ZGJ po 14 latach.

 

- Prowadzone przez nas od wielu lat inwestycje w rozwój potencjału turystycznego, jak choćby Zamek Rabsztyn oraz ekspozycja Podziemny Olkusz sprawiają, że członkostwo Gminy Olkusz w Związku Gmin Jurajskich może przyczynić się do ich dodatkowej popularyzacji, co powinno skutkować zwiększeniem liczby turystów. Cieszę się na owocną współpracę – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Przypomnijmy, że Związek Gmin Jurajskich, jako dobrowolne stowarzyszenie gmin z województwa małopolskiego i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, został powołany w 1991 roku. Jego założycielami było 15 gmin, w tym Olkusz. Obecnie w skład Związku wchodzą 33 gminy. W 2008 roku władze Olkusza podjęły decyzję o wystąpieniu ze Związku.

Mimo tego, iż Olkusz nie był formalnie członkiem Związku, w ostatnich latach obustronna współpraca zaczęła się rozwijać. Przedsięwzięciem, które zbliżyło Olkusz do działań podejmowanych przez Związek, okazała się Juromania, czyli Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jakie odbywa się od 2018 roku. Od początku wydarzenia Juromanii organizowane są bowiem w Olkuszu i na zamku Rabsztyn.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu podjętej uchwały, przystąpienie Gminy Olkusz do Związku Gmin Jurajskich przyczyni się do integracji z innymi gminami członkowskimi oraz będzie sprzyjało gospodarczemu i kulturowemu rozwojowi Gminy Olkusz, a także wzmocnieniu jej potencjału. Członkostwo Gminy Olkusz w Związku Gmin Jurajskich  pozwoli na włączenie Gminy Olkusz w podejmowane przez Związek działania mające na celu turystyczne promowanie terenów jurajskich i wspieranie rozwoju turystyki na terenie gmin członkowskich poprzez m.in. publikacje i akcje promocyjne, dbanie o infrastrukturę turystyczną oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi pragnącymi inwestować na terenie Jury.