Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W czasie przedświątecznej sesji, która odbyła się 14 grudnia 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rada Miejska w Olkuszu przyjęła budżet Gminy Olkusz na 2023 rok. Szczególną uwagę zwraca wysokość zaplanowanych w nadchodzącym roku wydatków inwestycyjnych, których wartość wynosi ponad 47 milionów złotych.

- Przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok zwracałem uwagę na to, że musimy chronić finanse naszych mieszkańców. Dlatego utrzymujemy nieobowiązkową dopłatę do cen wody oraz nie podnosimy podatków lokalnych. Mimo faktu, że większość gmin planuje podniesienie podatku od nieruchomości, a Minister Finansów dodatkowo zwiększył maksymalny pułap, jaki miasta mogą przyjąć, uchwalając lokalne podatki, my pozostawiamy je na niezmiennym poziomie. To również wyraźny sygnał w kierunku naszych przedsiębiorców, że nie planujemy wprowadzenia dodatkowych obciążeń podatkowych – mówił w czasie sesji burmistrz Roman Piaśnik.

Wśród zaplanowanych na 2023 rok wydatków znalazły się m.in.:

  • modernizacja ok. 13 km dróg: Baczyńskiego, Orzeszkowej na ostatnim odcinku, Nullo (od ul. Słowackiego do ul. Polnej), Armii Krajowej, Kolberga, Pomorskiej, Gwarków, Dąbrowskiego, Rabsztyńskiej i Sikorka. Poza tym planowana jest przebudowa ul. Leśnej w Osieku i drogi w Olewinie oraz budowa ul. Akacjowej w Żuradzie;
  • budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Osieku, przy ul. Gwarków i ul. Krucza Góra w Olkuszu, a także budowy odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ulicach: Jurajskiej, Polne Wzgórze, Spacerowej, Widokowej, Zamkowej, Na Skraju i Skalistej;
  • remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na drogach o długości prawie 4 km w ulicach: Pomorskiej, Stary Olkusz, Gwarków, Baczyńskiego, Orzeszkowej, Nullo, Armii Krajowej, Kolberga, Rabsztyńskiej, Sikorka oraz w Olewinie.

Trzy powyższe zadania drogowe będą realizowane w cyklu dwuletnim, a w samym 2023 roku na ich realizację zostanie przeznaczone ponad 16,5 mln złotych;

  • budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego w Parku Czarna Góra z modernizacją krytego basenu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Olkuszu. To zadanie również będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Na przyszły rok planowany jest wydatek w kwocie przekraczającej 18 mln złotych;
  • zakończenie prac budowlanych przedszkoli w Osieku i w Zedermanie, na co w przyszłym roku przeznaczona zostanie kwota ponad 3 mln złotych;
  • zakończenie prac budowlanych trybun w Parku Czarna Góra, co będzie kosztować blisko 2 mln złotych;
  • dalsza realizacja programu wymiany starych kotłów na ekologiczne, na co w przyszłym roku zostanie przeznaczone ponad 2 mln złotych;
  • przystąpienie do realizacji budowy tężni z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego. Projekt ten zyskał bardzo dużą aprobatę społeczną, gdyż znacząco przyczyni się do poprawy zdrowia Mieszkańców w każdym wieku. Coraz częściej zdarza się, że rodzin nie stać na to, by wyjechać nad morze, by pooddychać jodem. Tężnia ten zdrowotny cel nadmorskich wyjazdów zabezpieczy na miejscu w Olkuszu. Ma też bardzo pozytywne znaczenie w środowiskach wapiennych, takich jak nasze. Zadanie będzie realizowane w perspektywie dwuletniej, licząc także na możliwość pozyskania dofinansowania. Na 2023 rok na ten cel została zabezpieczona kwota 1,3 mln złotych;
  • w 2023 roku będą ponadto realizowane zadania z Budżetu Obywatelskiego oraz w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych, w łącznej wysokości blisko 1,6 mln złotych.

Co również ważne, z analizy przyjętej przez Radę Miejską w Olkuszu w tym samym dniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że zaplanowane już dziś wydatki inwestycyjne w najbliższych dwóch latach osiągną wartość prawie 81,7 mln złotych.