Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Kwota promesy inwestycyjnej – 24.411.249,51 zł

Całkowita kwota inwestycji – 25.696.052,12 zł

 

Zakres zadania:

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację sieci dróg lokalnych położonych na terenie miejskim i wiejskim g. Olkusz. Wybrane drogi (łącznie prawie 10 km dł.) zapewniają połączenie najważniejszych osiedli miejskich z centrum miasta oraz umożliwiają skomunikowanie mieszkańców w obrębie części sołectw (łącznie prawie 2,5 km dł.).

Wykaz działań:

I Przebudowa dróg – część miejska

 1. Przebudowa ul. Baczyńskiego
 2. Przebudowa ul. Orzeszkowej - odcinek środkowy i końcowy
 3. Przebudowa ul. Nullo - etap od ul. Słowackiego do ul. Polnej
 4. Przebudowa ul. Armii Krajowej wraz z sięgaczami
 5. Przebudowa ul. Kolberga
 6. Przebudowa ul. Pomorskiej
 7. Przebudowa ul. Gwarków
 8. Przebudowa ul. Dąbrowskiego
 9. Przebudowa ul. Rabsztyńskiej – odcinek początkowy
 10. Przebudowa ul. Sikorka – odcinek środkowy

 

II Przebudowa dróg – część na obszarze wiejskim

 

 1. Przebudowa drogi ul. Leśnej w Osieku.
 2. Budowa ul. Akacjowej w Żuradzie
 3. Przebudowa drogi w Olewinie na działce nr ewid. 684

 

Charakter prac:  przebudowa/budowa jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowe, kontrapas dla rowerzystów, przebudowa/budowa chodników, pobocza, budowa/przebudowa miejsc postojowych, skrzyżowań, parkingów, zjazdów, przebudowa przystanków i zatok autobus., budowa kanalizacji deszczowej, budowa/modernizacja odwodnienia, kanału technologicznego, budowa/modernizacja oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, przebudowa kolidujących sieci, zieleń.

 III Budowa oświetlenia ulicznego

 1. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiek ul. Leśna”.
 2. „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4kV oświetlenia drogowego na terenie gminy Olkusz ul. Gwarków”.
 3. „Budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego (sieć elektroenerg. do 1 kV) w ramach zadania pn: projekt oświetlenia ulicznego ulic: Jurajska, Polne Wzgórza, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Na Skraju, Skalista”.
 4. „Budowa sieci elektroenerg. do 1KV wraz z oświetleniem ulicznym” Krucza Góra.

 

Charakter prac:  montaż słupów oświetleniowych, fundamentów, montaż opraw oświetl. LED, montaż szafki oświetl., podłączenie do sieci energ., wykop pod kabel, wykonanie przejścia pod drogą i wjazdami, układanie kabla nN oświetleniowego, układanie rur ochronnych, wykonanie połączeń, pomiarów, ochrona od porażeń, przepięciowa, uziemienia.

IV Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

 1. Ul. Pomorska
 2. Ul. Stary Olkusz
 3. Ul. Gwarków
 4. Ul. Baczyńskiego
 5. Ul. Orzeszkowej
 6. Ul. Nullo
 7. Ul. Armii Krajowej
 8. Ul. Kolberga
 9. Ul. Rabsztyńska
 10. Ul. Sikorka
 11. Olewin

Budowa, przebudowa, odcinkowy remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na drogach o długości prawie 4 km.

 1. Część uzupełniająca
 2. Inwestor zastępczy z funkcją inspektora nadzoru