Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Pozostało coraz mniej czasu na wymianę kotłów węglowych.  Do końca 30 kwietnia 2024 roku należy wymienić wszystkie pozaklasowe kotły, a do końca 2026 roku również wszystkie kotły o klasie emisji niższej niż 5.

 

JAKA KWOTA DOFINANSOWANIA?

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nawet  8.000 zł na wymianę pieca oraz 6.000 zł na modernizację lub wymianę instalacji.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych, którzy planują wymianę starych wysokoemisyjnych kotłów węglowych na gazowe. Program nie przewiduje dofinansowania do montażu kotłów w budynkach nowych lub w trakcie budowy.

 

ILE PIECÓW PLANUJEMY WYMIENIĆ?

Gmina Olkusz ma szanse uzyskać dofinansowanie na wymianę co najmniej 180 kotłów. Udział w projekcie uzależniony jest od kolejności zgłoszeń. Wstępne deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2023 roku w UMiG w Olkuszu.

 

CZAS REALIZACJI:

Aby uzyskać dofinansowanie wymiana pieca musi zostać wykonana najpóźniej do 30.08.2023 roku.

 

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Gmina Olkusz wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO do Urzędu Marszałkowskiego.

Aby móc otrzymać środki Gmina musi niezwłocznie przekazać listę osób zainteresowanych wymianą do Urzędu Marszałkowskiego.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. Druk deklaracji jest dostępny tutaj, w zakładce Czystsze powietrze oraz w budynku Urzędu – na dzienniku podawczym lub w pokoju 323 lub 334. Deklarację można również przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz. Deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2023 roku.

 

ZŁOŻYŁEM CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE I CO DALEJ?

Przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzony bezpłatny audyt energetyczny budynku. Na podstawie audytu zostaną określone niezbędne modernizacje, aby Twój system ogrzewania działał najefektywniej, a koszty ogrzewania Twojego domu były jak najmniejsze. Po otrzymaniu audytu pozostaje już tylko podpisać umowę  i przystąpić do prac.