Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

LogaLogaLoga

Już niebawem rozpoczną się przebudowy ulic Miasta i Gminy Olkusz na rekordową i niespotykaną dotychczas skalę. Prace, związane m.in. z wymianą nawierzchni, budową nowych zatok parkingowych, czy budową kanalizacji sanitarnej, obejmą aż 14 dróg gminnych. W wielu miejscach zmodernizowane zostanie również oświetlenie uliczne. Umowy z wykonawcami zostały już podpisane, a na realizację całego przedsięwzięcia w nadchodzących kilkunastu miesiącach Gmina Olkusz przeznaczy blisko 26 milionów złotych.

- W całej historii Gminy Olkusz jeszcze nigdy nie pozyskano i nie wydatkowano w jednym czasie tak dużych środków na modernizację infrastruktury drogowej. Stoimy u progu drogowej rewolucji, która znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu – od pieszych, przez rowerzystów, po zmotoryzowanych. Przystąpienie do tak ambitnego projektu drogowego jest możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości aż 95% wartości inwestycji. W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim, którzy ciężko pracowali na to, by te środki trafiły właśnie do Olkusza – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Tekst

W ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych, położonych na terenie miejskim i wiejskim gminy Olkusz, zaplanowano przebudowę ulic: Baczyńskiego, środkowego odcinka ul. E. Orzeszkowej, Nullo (od ul. Słowackiego do ul. Polnej), Armii Krajowej, Kolberga, Dąbrowskiego, Rabsztyńskiej i Sikorka oraz w części ulice: Pomorską, Gwarków i Stary Olkusz. Poza tym zaplanowana została przebudowa ul. Leśnej w Osieku i drogi w Olewinie oraz budowa ul. Akacjowej w Żuradzie.

Kolejnym elementem modernizacji infrastruktury drogowej jest budowa oświetlenia przy ul. Krucza Góra w Olkuszu, a także budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ulicach: Jurajskiej, Polne Wzgórze, Spacerowej, Widokowej, Zamkowej, Na Skraju i Skalistej.

Przewidziano również remonty sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pomorskiej, Stary Olkusz, Gwarków, Baczyńskiego, Orzeszkowej, Nullo, Armii Krajowej, Kolberga, Rabsztyńskiej, Sikorka oraz w Olewinie.

Harmonogram zaplanowanych prac prezentuje tabela poniżej. Część z nich będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, a szczegółowe harmonogramy będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

- Stoimy przed ogromnym wyzwaniem przeprowadzenia inwestycji drogowych na skalę do tej pory nieznaną w historii naszego samorządu. Wszyscy wiemy, że tego typu prac nie da się wykonać bez pewnych utrudnień, dlatego proszę Mieszkańców o zrozumienie, że abyśmy mogli cieszyć się z nowych ulic, najpierw trzeba je wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Dołożymy wszelkich starań, by zaplanowane prace przebiegały w sposób jak najmniej uciążliwy, a ich efekty służyły Mieszkańcom przez długie lata – podsumowuje Roman Piaśnik.

Zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i siecią wod.-kan. na terenie miasta i gminy Olkusz” dofinansowano ze środków rządowego funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

 

Harmonogram dla inwestycji drogowych realizowanych w ramach Polskiego Ładu

Zadanie

Planowany czas rozpoczęcia i zakończenia prac

Ul. Baczyńskiego – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy

II kwartał 2023 – IV kwartał 2023

Ul. Orzeszkowej – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy odcinek środkowy i końcowy

II kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Nullo – przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz ulicy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Polnej

II kwartał 2023 – III kwartał 2023

Ul. Kolberga – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy

IV kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Dąbrowskiego – wymiana słupów oświetleniowych, przebudowa ulicy z kostki brukowej

III kwartał 2023 – IV kwartał 2023

Ul. Gwarków – budowa oświetlenia, budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi

II kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Pomorska – budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Stary Olkusz – budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogi

IV kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Armii Krajowej – modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa drogi wraz z sięgaczami

II kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Rabsztyńska – przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowa skrzyżowania z ul. Zieloną, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Sikorka – przebudowa sieci wodociągowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Leśna w Osieku – budowa oświetlenia, przebudowa drogi

III kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Akacjowa w Żuradzie – przebudowa drogi

I kwartał 2024 – lipiec 2024

Droga w Olewinie – przebudowa sieci wodociągowej i drogi za kapliczką

IV kwartał 2023 – lipiec 2024

Ul. Krucza Góra – budowa oświetlenia

II kwartał 2023 – III kwartał 2023

Ul. Jurajska, Polne Wzgórze, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Na Skraju, Skalista – budowa odcinków oświetlenia

II kwartał 2023 – III kwartał 2023