Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w okresie od 8 maja do 5 czerwca 2023r. prowadzony będzie nabór wniosków

o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku wielorodzinnym

przy ul. Dworskiej/Kolejowej w Olkuszu. Naborem tym objętych jest 36 lokali mieszkalnych

(23 lokale dwupokojowe i 13 lokali trzypokojowych).

 

Osoby, których wnioski zostaną zakwalifikowane na listę najemców zobowiązane będą do wpłaty kwoty partycypacji

w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości ok. 30% wartości kosztów budowy lokalu mieszkalnego.

 

Przed podpisaniem umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości

12-krotności miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.

 

Przyszli Najemcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszów na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz.U.2021 poz. 2158).

 

Umowy najmu podpisywane będą na czas określony tj. 15 lat zgodnie z art. 7b. ust. 1. ustawy

z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 377). W przypadku wygaśnięcia umowy najmu inwestor na wniosek dotychczasowego najemcy zawiera z nim kolejną umowę najmu, jeżeli spełnia on warunki określone w art. 7a ust. 1 ustawy. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 377).

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kompletne wnioski o zawarcie umowy najmu (w formie papierowej) przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (Rynek 1, pok. 110-parter)

w godz.: pon. od 8.00 do 16.00., wt.-pt. od 7.00 do 15.00 w dniach od 8 maja do 5 czerwca 2023r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Urzędu, co oznacza, że wnioski wysłane pocztą przed upływem terminu, a dostarczone do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Po zakończeniu naboru wniosków lista Wnioskodawców wraz z ilością uzyskanych punktów zakwalifikowanych do podpisania umowy najmu mieszkania zostanie przekazana Inwestorowi tj. Olkuskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Olkuszu.

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku zakwalifikowania mniejszej liczby wniosków niż ilość planowanych lokali, termin składania wniosków może zostać wydłużony.

Zasady naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz druki dostępne są poniżej oraz

w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. 110.

Informacje szczegółowe dostępne pod nr tel. 32 626 01 10.

 

Dokumenty do pobrania:

wniosek

zasady_naboru

załącznik_nr_1_do_wniosku

załącznik_nr_2_do_wniosku

załącznik_nr_3_do_wniosku