Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz przeznaczonej do dzierżawy – nr działki 3617/13

 

                                                                                       

W   Y   K   A   Z         N   I    E   R   U  C   H   O   M   O   Ś    C   I

Stanowiącej własność Gminy Olkusz przeznaczonej do dzierżawy:

 

 

Księga Wieczysta

 

Nr działki

 

 

Powierzchnia

 

Położenie nieruchomości

 

Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania

 

czas trwania umowy

Forma

oddania nieruchomości

Stawka czynszu i termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3617/13

 

- 6 linii kablowych o długości 150m,

- 6 linii kablowych o długości 5m w rurach osłonowych do 200 mm,

- 2 sieci (linii) o długości 150m,

- 2 sieci (linii) o długości 5m w rurze osłonowej do 200mm.

 

 

Olkusz

 

pod urządzenie infrastruktury technicznej

 

3 lata

 

dzierżawa

 

Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.2609A.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 14.04 2022 r.: 25 200,00zł netto (tj. 30 996,00zł brutto). Termin  wnoszenia opłat: rocznie: do 31-go marca każdego roku z góry

 

 

Na podstawie  Zarządzenia Burmistrza.