Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Projekt „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przyznana kwota na realizację zadania grantowego wynosi 400 000,00 zł. Umowę dotacyjną z Województwem Małopolskim zawarto 17.05.2023 r. W gminie Olkusz wsparciem objętych będzie sześć jednostek: Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu. Dofinansowanie dotyczyć będzie wielowymiarowego wsparcia szkół w zakresie wsparcia edukacyjnego, psychologicznego i sprzętowego uczniów z Ukrainy. Z otrzymanego grantu zostanie zakupione wyposażenie sal lekcyjnych, m.in. komputery z oprogramowaniem, laptopy, głośniki, monitory interaktywne, ławki oraz krzesła. Uczniowie z Ukrainy będą objęci wsparciem psychologiczno – pedagogicznym oraz wezmą udział w dodatkowych zajęciach o charakterze wyrównawczo – przedmiotowym.