Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

WYNIKI  PRZETARGU

 

1. W dniu 08.09.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 968/137 o pow. 525 m2, położonej w Olkuszu w okolicy ul. Zielonej, objętej księgą wieczystą KR1O/00047851/5, stanowiącej własność Gminy Olkusz.

 

2. Cena wywoławcza wynosiła 165 659,00 zł  ( słownie : sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych ).

 

3. Na przedmiotowy przetarg, wadium w wymaganej wysokości nie zostało wpłacone przez żadnego oferenta.

 

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.