Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie dot. wyłożenia książki wpisów na polowania indywidualne w obwodzie Nr 28 oraz książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” Olkusz

Informacja o porządku obrad LI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 25 kwietnia 2023, godz. 15:30

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu edukacji publicznej pn.:”Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z elementami  gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o. o. w Zamościu Sekcja Drogowa Sędziszów informuje, że w dniach 08.05.2023 r. – 02.06.2023 r. będa dokonywane opryski terenu wzdłóż toru kolejowego linii LHS chemicznym środkiem chwastobójczym typu “KOSMIK 360 SL”.

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. zakazu przywożenia zboża z Ukrainy, skupu zboża oraz dopłat do nawozów i paliwa rolniczego

Zawiadomienie o planowanym wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w związku z robotami na przejeździe kolejowo drogowym w ciągu drogi gminnej nr 120312K w miejscowości Rabsztyn, gmina Olkusz