Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informujemy, że w dniu 01 grudnia 2018 r.  (sobota):

  • Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 15:00

  • kasa Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu będzie nieczynna

  • Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r.  (poniedziałek):

  • Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie nieczynny,

  • Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur od godz. 7:00 do godz. 15:00

 

 

Sekretarz Miasta i Gminy Olkusz

Katarzyna Bożek

 

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Krzysztof Baron - złożony 11 października 2018 r., uzupełniony 30 października 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN na działce 2115/26 obr. 0001 Olkusz, jedn. ewid. m. Olkusz, przy ul. Pakuskiej w Olkuszu. (pobierz)

"Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.. informuje, iż w dniach 19.11.2018-23.11.2018 będzie prowadziło profilaktyczną dezynfekcję sieci wodociągowej na terenie gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze za pomocą podchlorynu sodu. Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być okresowa zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodująca zagrożeń."