Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego  konkursu ofert  na  realizację  zadania  publicznego z  zakresu  kultury  pod  nazwą  „Prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu  Pakuska  w  roku 2018”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – placówka dla dzieci z obwodu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 5

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy na terenie Osiedla Słowiki"

PSZOK w dniu 30.12.2017 r. będzie czynny w godzinach 8:00-14:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy na terenie Osiedla Pakuska"

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie  o ewidencji ludności. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie załatwiania spraw urzędowych związanych z meldunkami.