Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

ZARZĄDZENIE NR 0050.3226. 2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ Z DNIA 19.09.2018 r. w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz w terminie jesiennym

Komunikat PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu o przerwach w dostawie wody dla  odbiorców miejscowości Podlesie Rabsztyńskie, Pazurek, Zimkówka w dniu 19.09.2018 r. od godz. 7.00 do godz. 14.00.

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Podlesie Rabsztyńskie, Pazurek, Zimkówka

w dniu 17.09.2018 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00.