Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sprawie: ustalenia szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 0050.2751.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszych ofert dotyczących realizacji zadania „Wspieranie rozwoju sportu w 2018 roku” oraz przyznania dotacji

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o wystąpieniu słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź od godz. 18.00 dnia 16.01.2018 do godz. 6.00 dnia 17.01.2018

PWiK sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 30.01.2018 od godz. 8:00 do godz. 11:00 nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Strzelców Olkuskich i część ul. Al. 1000 lecia.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o wystąpieniu silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h z porywami do 80 km/h  oraz miejscami zawiei i zamieci śnieżnych od godz. 15.00 dnia 18.01.2018 r. do godz. 10.00 dnia 19.01.2018 r.