Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu odlewni zlokalizowanych w miejscowości Osiek k. Olkusza” na działkach nr ew. gr. 559/1, 559/2.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do klasyfikacji i zagęszczania odpadów poflotacyjnych” w Olkuszu na działce nr ew. gr. 4964/25

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym na obszarze województwa małopolskiego w dniu 05.09.2018 r. wystąpieniu burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru i możliwymi opadami gradu.

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym dla województwa małopolskiego na dzień 04.09.2018 wystąpieniu burz z opadami deszczu, miejscami gradu oraz porywami wiatru

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Braciejówka, Troks w dniu 03.09.2018 r. od godz. 14.00 do godz. 18.00

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz część ul. J. Kantego i część ul. Mickiewicza dniu 05.09.2018 r. od godz. 6.30 do godz. 12.00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018r. pn. „Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”