Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o wystąpieniu słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  z   zakresu  kultury  pod  nazwą  „Olkuski senior – zdrowy, sprawny, zadowolony”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy na terenie Osiedla Pakuska"

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego  konkursu ofert  na  realizację  zadania  publicznego z  zakresu  kultury  pod  nazwą  „Prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu  Pakuska  w  roku 2018”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – placówka dla dzieci z obwodu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 5