Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym wystąpieniu upałów na obszarze województwa małopolskiego od godz. 14:00 dnia 23.08.br. do godz. 18:00 dnia 24.08.br.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2028 roku, obrębów ewidencyjnych Gorenice, Niesułowice, Osiek, Pazurek, Witeradów, Zawada, Zederman, Zimnodół i Żurada”

Ogłoszenie o możliwości pozyskania środków dla mieszkańców Gminy na wymianę starych kotłów na nowe urządzenia grzewcze

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem lub gazem ziemnym oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu (ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

Nalepka znajduje się do odbioru w Straży Miejskiej w Olkuszu po uprzednim wypełnieniu poniższego wniosku:

Do pobrania: wniosek

 

Zgodnie z art. 2 w/w ustawy:

  • pojazd elektryczny to pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;
  • pojazd napędzany wodorem – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych;
  • pojazd napędzany gazem ziemnym – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu;

 

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru od godz. 12:00 do godz. 20:00 dnia 14.08.br. na obszarze województwa małopolskiego