Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie Urzędu Statystycznego w Krakowie o wolnym stanowisku pracy - ankieter - pełny etat

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym na obszarze województwa małopolskiego wystąpieniu burz z opadami deszczu od godz. 12:00 do godz. 24:00 dnia 10.08.2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa kontenerowej stacji paliw na ON w Olkuszu przy Al. 1000-lecia na działce o nr ew. gr. 3174/32”

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o zakłóceniach i  częściowych przerwach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Podlesie Rabsztyńskie, Pazurek, Zimkówka w dniu 06.08.2018 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Bogucin Mały, Bogucin Duży, Czarny Las w dniu 03.08.2018 r. od godz. 6.30 do godz. 14.00