Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że w dn. 17.07.2018 r.
od godz. 7:00 do godz. 21:00 na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów
za okres obowiązywania ostrzeżenia do 35 mm. Możliwe jest także wystąpienie burz z porywami wiatru do 65 km/h.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że od dnia 11.07.2018 r. od godz.. 13.00 do dnia 12.07.2018 godz. 07.00  przewiduje się wystąpienie opadów deszczu, miejscami gradu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. „Wyposażenie oraz prowadzenie Dziennego Domu Senior + dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ do 31 grudnia 2021r.”