Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

ZARZĄDZENIE NR 0050.2980.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ Z DNIA 06.03.2023 r. w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz w terminie wiosennym

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury -  Kluby Osiedlowe

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Piaski  (2 obszary) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja o najbliższych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Olkuszu oraz najbliższej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu