Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o działalności Olkuskiej Rady Seniorów

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie ciepłowni węglowej w Olkuszu”

Szanowni Państwo,

informujemy, że choinki bożonarodzeniowe można wywozić do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Prosimy o nieumieszczanie ich w pojemnikach na bioodpady

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W STYCZNIU 2022 ROKU

Przypomnienie o CEEB - od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie zabudowy przemysłowej poprzez budowę hal montażowych i magazynowych na działkach o nr ew. gr 4962/3, 4962/5, 4963/1, 4963/2, 4964/35, 4964/36, 4964/37, 4964/55 obręb Olkusz, województwo małopolskie”