Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

PWiK sp. z o.o. informuje, że w dniach od 3 kwietnia 2018 r. do 7 kwietnia 2018 r. będzie prowadzona profilaktyczna dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze za pomocą podchlorynu sodu. Środek dezynfekujący będzie dawkowany w stężeniu 0,2-0,25 mg/l CL2 u końcowych odbiorców. W związku z powyższym w danym okresie pogorszą się właściwości smakowe i zapachowe dostarczanej wody na skutek wyraźnie wyczuwalnego zapachu chloru.

Ostrzeżenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o spadku temperatury i zamarzaniu nawierzchni dróg oraz chodników.

Informacja dot. pracy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w okresie świątecznym

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji dot. inwestycji "Gazociąg wysokiego ciśnienia od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń"