Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Bon turystyczny ważny do 31 marca 2023 r.

Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu dot. wysoce zjadliwej grypy ptasiej HPAI

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków handlowo – usługowych w Olkuszu, przy ul. Rabsztyńskiej wraz z infrastrukturą, drogami wewnętrznymi i zespołami parkingów na działkach nr 5092, 5093, 5084/1, 5084/7 obręb 0001 Olkusz, jedn. ewid. 121205_4”

Informacja Fundacji Togatus Pro Bono dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Olkuskim w ramach realizacji programu rządowego

Informacja o porządku obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 26 września 2022 r. o godz. 16.30