Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ostrzeżenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie przed silnym wiatrem od godz. 18:00 dnia 05.10.2017 do godz. 04:00 dnia 06.10.2017

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Skalska blok nr 17, 18, 19. 20, 21, 22 w dniu 05.10.2017 r. od godz. 8.30 do godz. 14.00

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu przemysłowego z zapleczem biurowo-socjalnym i infrastrukturą, przy ul. Wspólnej w Olkuszu, na działkach nr: 2114/37, 2114/38, 2114/39, 2114/40”

Zarządzenie Nr 0050.2486.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 12.09.2017. w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz w terminie jesiennym.