Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

O G Ł O S Z E N I E  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały  Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXIV/308/2021 z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Niesułowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Witeradowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisk

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Osiek, część od nr 79b do nr 123 w dniu 07.07.2022 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że od godz. 10:00 do godz. 20:00 dnia 11.07. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu. Miejscami możliwy grad.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz: ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z Al. 1000-lecia do skrzyżowania z ul. Nałkowskiej) w dniu 08.07.2022 r. od godz. 7.30 do godz. 16.00