Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  „Remont gazociągu relacji Zederman-Tworzeń o długości ok. 600 m w Olkuszu w zakresie budowy gazociągu DN MOP 5,5MPa”

Informujemy że w dniu 2.05.2016 r PSZOK przy ul. Partyzantów 5 będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – otworu studziennego Z-2 oraz pobór wód podziemnych z poziomu jurajskiego

Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej na działkach nr ew. 776/43, 776/44 i 864/5 w Olkuszu, przy ul. Głowackiego 21”.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w związku z niewyłonieniem w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 im. Jana Brzechwy w Olkuszu; 32-300 Olkusz; ul. Legionów Polskich 12 i prawem wynikającym z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i przepisów wykonawczych do w/w ustawy, zaprasza chętnych do objęcia tego stanowiska na rozmowę w dniach od 21 do 29 kwietnia 2016 r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem – nr tel. 0 32 6260104; 0 32 6260105.

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny specjalista Wydziału Drogowo-Inwestycyjnego.