Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o terminie i porządku obrad XXXIV  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 12 września 2017 rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/17, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 obręb Olkusz  przy ul. Sławkowskiej”

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Sosnowa, od nr 2 do nr 20 oraz ul. Chopina w dniu 06.09.2017 r. od godz. 9.00 do godz. 14.00

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Skalska, blok nr 21, 20, 19, 18, 17 i budynek nr 3 w dniu 30.08.2017 r. od godz. 7.00 do godz. 13.00