Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli mieszkańców  do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz w rejonie ul. Legionów Polskich w dniu 09.08.2017 r., w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1078K, 1080K i 1086K w miejscowościach Osiek i Sieniczno”

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.