Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

PWiK sp. z o.o. w Olkuszu zawiadamia, że w dniu 24.02.2017 od godz. 7:00 do godz. 15:00, w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Skalska blok nr 21, 20, 3, 19, 18, 17. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz przypomina, że lodowisko na olkuskim rynku funkcjonuje do 28 lutego 2017.

W okresie od 1.03.2017 do 15.03.2017, w związku z pracami polegającymi na składaniu konstrukcji lodowiska, mogą występować utrudnienia w ruchu w rynku, łącznie z czasowym ograniczeniem liczby dostępnych miejsc parkingowych.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, pn. „Olkuski senior – zdrowy, sprawny, zadowolony- organizacja zajęć dla seniorów  w pięciu punktach”  w roku 2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu  ofert  na  realizację  zadania   publicznego  z  zakresu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  w 2017r. p.n.  Prowadzenie Centrum Wolontariatu  w Olkuszu