Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców z Olkusza- część ul. Legionów Polskich i część ul. Armii Krajowej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1079K Żurada – Witeradów – Osiek w m. Witeradów i Osiek w km od 2+646 do 4+123”

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców z Olkusza - część ul. Zagaje

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1087K Zederman – Kosmolów w m. Zederman i Zadole Kosmolowskie w km od 0+000 do 1+435"

PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Kluczewska 4 informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w Sienicznie wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości i rejonów:  Olkusz, ul. Zagaje, Wiśliczka, Sieniczno (lewa strona jadąc w kierunku Krakowa) w dniu 30.12.2016 r. od godz. 13.00 do godz. 21.00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.